Đặt ra các mục tiêu. Trong môi trường công sở. Bạn là người vừa tìm việc làm được ở một vị trí cao thì vấn đề giao tiếp tương tác với các đồng nghiệp là việc rất cần thiết. Bạn có đang nhận được những kết quả bạn muốn khi nói chuyện với những người khác? Dành thời gian để nghĩ về những sự tương tác gần đây. Bạn đã nhận những gì bạn mong muốn ngoài cuộc nói chuyện? Bạn đã cảm thấy những người khác thật sự hiểu bạn? Nếu câu trả lời là không, nghĩ về những chiến thuật mà bạn sử dụng để nhận được kết quả bạn muốn. Dưới đây là một số chiến thuật:

 • Có tính thuyết phục: thu hút người đối diện. Ví dụ, nếu bạn muốn bạn cùng phòng của mình đi đổ rác, giải thích rằng bạn đều muốn có số lượng việc nhà giống nhau và bạn đã đổ rác lần trước. Do đó, bây giờ tới lượt cô ấy đi vứt rác.
 • Sử dụng ngôn ngữ cơ thể: nếu bạn đang nhận được một sự hồi đáp lạnh lùng với một yêu cầu, hãy cố gắng xây dựng một mối quan hệ ấm áp với ngôn ngữ cơ thể trước tiên bằng cách nghiêng về phía trước khi đang nói chuyện với họ và tham gia vào việc lắng nghe tích cực.
 • Lắng nghe: đừng độc quyền cuộc nói chuyện. Thay vào đó, giám sát xem bạn đang phản hồi và lắng nghe bạn của mình như thế nào. Cho phép sự im lặng và đưa ra những tín hiệu mà bạn đang nghe như là “tiếp tục đi nào, “uh-huh và “thật vậy sao?
 • Quyết đoán: sử dụng những “tin nhắn- tôi”, như là “Tôi cảm thấy quá tải. Hãy cẩn thận về việc sử dụng nó quá nhiều hay đưa ra những phát biểu quyết đoán với “tin nhắn-bạn” như “bạn thật sự đang làm tôi phát điên”

Sử dụng việc giao tiêp hiệu quả. Sử dụng một yêu cầu trực tiếp và đơn giản để đạt được những gì bạn cần thay vì những thông điệp không trực tiếp và phức tạp. Khi có thể, hãy lên kế hoạch và luyện tập những gì bạn đang định nói để bạn có thể đưa ra thông điệp với tốc độ vừa phải và dễ tiếp nhận.

 • Ví dụ, bạn có thể muốn hỏi sếp của bạn về những trách nhiệm trọng công việc của bạn. Thay vì nói “Xin chào, nếu ngài nghĩ nó là một ý tưởng tốt, tôi đang suy nghĩ về việc tôi rất muốn có cơ hội để đảm trách nhiều trách nhiệm và công việc hơn tại nơi làm việc của chúng ta” bạn có thể nói “tôi đang hy vọng sẽ đảm trách nhiều trách nhiệm hơn khi ông thấy phù hợp”

 Cho những người khác cơ hội để nói. Mọi người mong muốn rằng họ sữ có thể đóng góp cho cuộc nói chuyện như nhau. Để cho những người khác nói nghĩa là bạn nên cố gắng thoải mái với việc im lặng, nhưng không phải nhiều hơn một vài giây. Tập trung vào những người khác trong cuộc nói chuyện sẽ làm cho người giao tiếp có vẻ có năng lực hơn.

 • Ví dụ, tập trung vào bạn đang nói trong một cuộc hội thoại nhiều bao nhiêu. Câu chuyện của bạn có kéo dài hay không? Tóm lược câu chuyện của bạn và tạm dừng để báo hiệu rằng đó là lượt của người khác trong cuộc trò chuyện.

Biết được cái gì làm nên một sự giao tiếp tốt. Nhìn chung, có 5 nguyên tắc để chỉ ra một sự giao tiếp hiệu quả: thông tin, sự liên quan, tính trung thực, tính lịch sự và sự khiêm tốn. có một giả thuyết trong số những người mà bạn nói chuyện, câu chuyện của bạn sẽ:

 • đóng góp thông tin mà những người khác không biết
 • có liên quan và lôi cuốn những người liên quan
 • trung thực (trừ khi bạn đang dùng sự mỉa mai)
 • theo những sự chuẩn mực của xã hội về lịch sự như sử dụng câu “làm ơn” và “cảm ơn”
 • tránh khoe khoang hay tự xem mình là trung tâm.