Chia sẻ mục tiêu chung.

Ở cốt lõi của nó, một nhóm là một nhóm người làm việc cùng nhau để đạt được mục tiêu chung. Trong bất kỳ nỗ lực xây dựng đội ngũ nào, bạn cần nhắc nhở nhân viên của mình rằng họ cần phải làm việc cùng nhau để đạt được mục tiêu chung đó.

 • Nhắc nhở nhân viên lí do nhóm họ đang tồn tại, và nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác và cộng tác.
 • Ưu tiên các nỗ lực của nhóm dựa trên mục tiêu chung đang được hướng tới.
 • Hãy cân nhắc việc tạo ra một phương châm, giải thưởng, hoặc áp phích động viên nhấn mạnh và khen thưởng thái độ làm việc theo nhóm.
 • #pexels.com > #people > #cooperate

  A post shared by 서채범 (@chaebum_suh) on

Phát triển một phát ngôn về quan điểm phản ánh mục tiêu của bạn. Ngoài việc có một mục tiêu chung, bạn có thể muốn xem xét soạn thảo một phát ngôn nêu lên tầm nhìn cho nhân viên của bạn để làm theo. Phát ngôn tầm nhìn của bạn nên nhắc lại tầm quan trọng của làm việc theo nhóm, các giá trị chung, và bao gồm cả trong nơi làm việc.

 • Phát ngôn về tầm nhìn của bạn nên chỉ rõ những gì bao gồm có ở nơi làm việc.
 • Hãy cố gắng thiết lập mong muốn hành vi cụ thể của nhóm bạn. Những mong đợi này cần thúc đẩy một môi trường tin tưởng, cởi mở và hợp tác.
 • Đưa ra các khuyến nghị cụ thể cho nhân viên của bạn. Không sử dụng trừu tượng hoặc phép ẩn dụ; Rõ ràng, súc tích và cụ thể.

Tăng cường vai trò văn phòng. Là người quản lý hoặc người giám sát, vai trò của bạn là một loại huấn luyện viên cho nhân viên của bạn. Nhưng mỗi nhân viên cũng nên có một vai trò. Những vai trò này phải rõ ràng đối với nhân viên và sẽ giúp hướng tới mục tiêu chung mà bạn có cho công ty của bạn.

 • Xem xét vai trò của từng nhân viên theo từng thời điểm và nhắc nhân viên của bạn biết vai trò của họ là gì.
 • Rõ ràng trách nhiệm và sự mong đợi khi giao nhiệm vụ.
 • Giúp nhân viên của bạn tìm cách giúp đỡ lẫn nhau.

Thúc đẩy giao tiếp cởi mở. Sự giao tiếp sai lầm đang đe dọa đến lợi ích của bất kỳ tổ chức nào. Nó có thể làm cho đội ngũ nhân viên mất tập trung, tin tưởng và tinh thần.

 • Tốt hơn là vô tình vượt quá giao tiếp hơn là có nguy cơ giao tiếp thấp.
 • Cố gắng hiểu mọi khía cạnh của vấn đề đang diễn ra.
 • Làm rõ sai sót và làm sáng tỏ những hiểu lầm ngay khi phát sinh.
 • Tăng cường hợp tác làm việc theo nhóm và công nhận nỗ lực của nhân viên.

Giải quyết hành vi phi hợp tác. Tại một số điểm, nếu bạn giám sát các hoạt động và lãnh đạo một nhóm nhân viên, bạn có thể gặp một người từ chối làm việc theo nhóm và có một thời gian khó khăn để trở thành thành viên nhóm. Người này có thể là người “cô đơn”, hoặc đơn giản là không tin vào những mục tiêu chung mà bạn đã đặt ra cho nhân viên của bạn. Bất kể tình huống có thể xảy ra, bạn cần phải giải quyết hành vi này để ngăn không cho các nhân viên khác bị ảnh hưởng.

 • Có một cuộc trò chuyện bình tĩnh, trực tiếp với nhân viên của bạn để giải quyết hành vi của mình. Giải thích tại sao hành vi của anh ấy là vấn đề và khuyến khích anh ta sửa đổi hành vi của mình để cải thiện môi trường làm việc của bạn.
 • Nhắc nhở nhân viên của bạn rằng anh ta là thành viên của một nhóm, và anh ta phải chấp nhận đạo đức và tinh thần của đội đó.
 • Hãy thử tạo một vai trò đặc biệt cho nhân viên của bạn để anh ta có thể thành công và hiệu quả. Lấy kinh nghiệm, kỹ năng và thời gian làm việc của mình khi thiết kế một vai trò cho anh ta.